Tentang Kami, Dalam rangka peningkatan kualitas website Kitorangpapuanews.com, maka perlu adanya pengurus yang masing-masing mempunyai jabatan tertentu. Jabatan-jabatan tersebut disusun berdasarkan fungsi-fungsinya